مشخصات فنی خودروها

چری تیگو7
چری تیگو5
mvm x33s
mvm x22
mvm 110
چری a15
mvm 550
mvm 315 new
چری آریزو5
چری آریزو6
mvm 110s
چری آریزو5 توربو